Winkelwagen
0
Hulp nodig?
Inloggen

Cookies

Onze webshop gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies, klik dan hieronder op Meer informatie. Bij akkoord geeft u ons toestemming voor het gebruik van noodzakelijke cookies of voor een optimale werking van onze website. U kunt de cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het functioneren van de website negatief beïnvloeden. Bij akkoord geef je ons toestemming voor het gebruik van noodzakelijk of optimale cookies op onze website. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser

Privacy policy & Cookies

BELEID INZAKE PRIVACY & COOKIES.

Versiedatum: 06-12-2018


Inhoud

 1. Privacy verklaring

 2. Gebruik van cookies

 3. Webbakens en pixels

 4. Tracking en analyse

 5. Retargeting

 6. Cookies die we gebruiken

 7. Cookies en gelijkaardige technologie in- en uitschakelen

 8. Interactie met sociale medianetwerken

 9. Wijzigingen van het Privacybeleid

 10. Contact met ons opnemen
   

Deze website wordt beheerd door Mega Tyre, in opdracht van Opel Dealers Nederland (Holding Samenwerkende Dealers B.V., Algolweg 15A, 3821 BG te Amersfoort). Lees dit beleid a.u.b. zorgvuldig door voordat u de website gebruikt omdat hierin wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en cookies gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan dit beleid te aanvaarden.

1. Privacy verklaring

Opel Dealers Nederland hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Opel Dealers Nederland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.
   

Als Opel Dealers Nederland zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Opel Dealers Nederland

Klantenservice

Algolweg 15A

3821 BG Amersfoort

E: banden@opeldealers.nl

T: 088 – 376 78 87

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Opel Dealers Nederland verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten

 • Het versturen van nieuwsbrieven

 • Het afhandelen van het financiële proces

 • Het borgen van garantieclaims

 • Het doen van commerciële aanbiedingen

 • Het opvolgen van onafgeronde bestellingen
   

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam, adres en woonplaats

 • (Mobiel) Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer
   

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzenden van de banden. Ook maken wij gebruik van een partij voor de inrichting en onderhoud van de website. Tevens zullen wij uw gegevens delen met de Opel Dealer die u hebt gekozen voor montage van de banden. De Opel Dealer zal zijn klantgegevens moeten delen met Opel Nederland.

De Klantenservice wordt uitgevoerd door een extern call center, bedoeld om vragen van u te beantwoorden en u waar nodig te assisteren bij het bestelproces. In het geval van een onafgeronde bestelling kunt u ook proactief door hen benaderd worden. Met als doel om eventuele (technische) onvolkomenheden te ondervangen en u desgewenst in contact te brengen met de Opel Dealer van uw keuze.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
Opel Dealers Nederland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens
U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook hebt u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

2. Gebruik van cookies

Deze website, onze e-mail berichten, online-diensten, online-advertenties en interactieve applicaties kunnen gebruik maken van 'cookies' om onze dienstverlening te verbeteren.

Wat zijn “cookies”?

Een “cookie” is een klein bestand, dat doorgaans letters en cijfers bevat die onze webserver naar het cookiebestand van de browser op de harde schijf van uw computer stuurt. Het hoofddoel van een cookie is onze webserver gepersonaliseerde webpagina's te laten aanbieden aan de gebruiker, die het bezoek aan de Opel Bandenwebshop persoonlijker maken, zodat beter kan worden ingespeeld op de individuele behoeften van de gebruiker. Sommige cookies zijn belangrijk voor de functionaliteit van deze website en worden automatisch geactiveerd wanneer de gebruiker de website bezoekt. Sommige cookies bieden ons de mogelijkheid om diensten en functies te verstrekken aan de gebruiker die het best in zijn behoeften voorzien, en om een gepersonaliseerde dienstverlening te verstrekken die voor een gemakkelijke en snelle werking van de website zorgt.

Welk soort cookies gebruikt deze website?

Opel Dealers Nederland kan drie soorten cookies gebruiken op deze website:

 • Essentiële cookies,

 • Prestatiecookies

 • Permanente cookies
   

Essentiële cookies maken het onze gebruikers mogelijk om door de website te navigeren en de functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen de gewenste diensten niet worden verstrekt, zoals aanvraagformulieren. We gebruiken essentiële cookies om:

 • ervoor te zorgen dat de functies van webpagina's en andere functies correct worden uitgevoerd;

 • u de mogelijkheid te bieden om de route naar de dichtstbijzijnde dealer te plannen in de Dealer Locator.
   

Prestatiecookies verzamelen informatie over de manier waarop gebruikers onze website gebruiken. Ze helpen ons de functionaliteit van onze website te verbeteren, na te gaan welke zaken belangrijker zijn voor onze klanten en meer te weten te komen over de efficiëntie van onze reclamecampagnes. Dankzij dit alles kunnen we onze gebruikers de diensten en functies aanbieden die het best in hun behoeften voorzien. We gebruiken prestatiecookies om:

 • statistieken te maken over het gebruik van onze website;

 • na te gaan hoe efficiënt onze reclamecampagnes zijn;

 • niet-persoonsgebonden gedrag te evalueren en zo onze website te verbeteren.
   

Sommige prestatiecookies zijn afkomstig van erkende derden, maar we staan niet toe dat cookies worden gebruikt voor andere dan de bovenvermelde doeleinden.

Zogenaamde “permanente cookies” worden tussen browsersessies opgeslagen op de computer of het toestel van de gebruiker. Ze worden gebruikt om instellingen of voorkeuren te bewaren en om het gebruik van de website te verbeteren bij het volgende bezoek. Sommige van deze cookies zijn afkomstig van erkende derden. We gebruiken “permanente cookies” om:

 • aanbiedingen op banden.opeldealers.nl te doen die, naar onze mening, onze gebruikers kunnen interesseren;

 • onze media- en reclamepartners informatie te bezorgen over uw bezoek, zodat ze doelgerichte advertenties kunnen aanbieden;

 • informatie te delen met partners die een dienst aanbieden op onze website. De informatie wordt enkel gedeeld om een dienst, product of functie aan te bieden en niet voor andere doeleinden.
   

Sommige “permanente cookies” zijn afkomstig van erkende derden, maar we staan niet toe dat cookies worden gebruikt voor andere dan de bovenvermelde doeleinden.

3. Webbakens en pixels

Deze website bevat 'web beacons' (ook wel “pixel tags” genoemd). Een web beacon is vaak een transparante grafische afbeelding, doorgaans niet groter dan 1 x 1 pixel, die op een website of in een e-mail wordt gezet om het online gedrag te volgen van de gebruiker die de website bezoekt of de e-mail verzendt. Web beacons maken deel uit van technologie van derden die wij gebruiken om de activiteiten van de bezoekers op onze website in kaart te brengen. Web beacons stellen ons in staat bij te houden vanaf welke computer bepaalde delen van de website bezocht zijn, wanneer dit is gebeurd en vanaf welke locatie (land/stad).

4. Tracking en analyse

Ten behoeve van de voortdurende verbetering van onze marketingcommunicatie maakt Opel Dealers Nederland gebruik van de analysesoftware “Omniture Publish” van Adobe Inc. Hiermee kan online gedrag worden getraceerd, qua tijd, geografische locatie en gebruik van deze website. Deze informatie wordt verzameld via “tracking pixels” en/of cookies. De informatie die via tracking pixels en/of cookies wordt verzameld, is anoniem en zal niet aan persoonlijke gegevens worden gekoppeld. Alle informatie die nodig is voor deze analyse, wordt opgeslagen op servers van Adobe Systems Incorporated in San José, Californië, VS. Opel Dealers Nederland deelt deze informatie niet met derden voor diens onafhankelijke gebruik. Als u niet akkoord kunt gaan met de analyses, kunt u dat hier laten weten: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

5. Retargeting

Aan de hand van "retargeting cookies" kunnen we onze gebruikers interessante aanbiedingen doen. Retargeting cookies worden tijdens browsersessies opgeslagen op de computer of het toestel van de internetgebruiker. Zo kan reclame worden gemaakt voor producten van Opel Dealers Nederland op websites van partners en social media, voor gebruikers die geïnteresseerd zijn in de producten van Opel Dealers Nederland. De inlassing van deze reclames is volledig anoniem, op basis van cookietechnologie. Persoonlijke gegevens (zoals een IP-adres e.d.) zullen niet worden opgeslagen en gebruikersprofielen zullen niet met uw persoonlijke gegevens worden gecombineerd. Bovendien zullen geen gebruikers gerelateerde gegevens over u worden meegedeeld op de website van een partner of sociale media. Reclame is ook volledig anoniem. U kunt te allen tijde kiezen om het gebruik van retargeting cookies uit te schakelen door op de volgende link te klikken: http://www.turn.com/privacy/opt-out-of-the-turn-platform

6. Cookies die we gebruiken

In dit deel verneemt u meer over de cookies die we op onze website gebruiken. Als u niet akkoord kunt gaan met het gebruik van individuele cookies, kunt u de respectieve cookie altijd uitschakelen door op de naam ervan te klikken. Als er geen rechtstreekse links zijn om bepaalde cookies uit te schakelen, kunt u het gebruik van cookies beperken via uw browserinstellingen. Zie punt 7.

6.1 Cookies op de desktopwebsite

Deze online "ad tracking cookies" tonen relevante online advertenties, op basis van wat u heeft bekeken en waarop u heeft geklikt, naast pagina's van onze website die u heeft bezocht.

 • Ad Pepper Media

 • AddThis

 • Adspirit

 • redvertisment

 • AppNexus

 • Facebook

 • Atlas

 • Amazon Associates

 • Microsoft Advertising

 • Google AdWords

 • Turn

 • Eloqua

 • SMART AdServer

 • Doubleclick

 • IntelliAd

 • Selligent
   

Deze cookies dienen om bezoekers aan onze website te tellen en om te meten hoe lang de website wordt gebruikt:

 • Signal (e-mail: contact@brighttag.com)

 • Omniture

 • eDX
   

Deze cookies dienen om het gebruik van onze website na te gaan met het oog op optimalisering:

 • Celebrus

 • ForeSee

 • Iperception

 • Qualtrics

 • Test &Target

 • Demdex | Adobe Audience Manager
   

Deze cookie zorgt ervoor dat online enquêtes die u reeds heeft ingevuld of geweigerd, niet opnieuw worden getoond.

 • Psyma
   

Deze cookies dienen om het gebruik van onze website na te gaan, zodat we voucherprogramma's kunnen tonen voor bepaalde gebruikspatronen.

 • IgnitionOne (e-mail: privacy@ignitionone.com)
   

6.2 Cookies op de mobiele website

Deze cookie maakt een anonieme identificatie van gebruikers mogelijk. Hij bevat informatie over de persoonlijke instellingen van een gebruiker op de website (taal, zoekcriteria, geconfigureerd model, enz.) en slaat bepaalde interactievolgordes op, voor een flexibele navigatie en navigatie tussen afzonderlijke pagina's.

 • FITSID

 • Selligent
   

Deze cookie slaat informatie op over de manier waarop bezoekers onze mobiele website gebruiken en helpt ons onze mobiele website geleidelijk aan te ontwikkelen, naargelang van uw interesses:

 • lgin

 • lastUrl

 • s*

 • s_cpc

 • s_evar_34

 • s_evar_35

 • s_fid

 • s_getval_2

 • s_ria

 • s_sq

 • s_sq

 • s_sv_sid

 • s_vi

 • s_invisit

 • s_nr

 • s_vnum

 • sbt_i

 • sbt_p

 • sbt_pi

 • sbt_dnt

 • sbt_
   

Deze cookie geeft aan dat cookies zijn ingeschakeld in uw browser:

 • S_cc
   

Deze cookies dienen om de bezoekers aan onze website te tellen en om te meten hoe lang de website wordt gebruikt:

 • Signal (e-mail: contact@brighttag.com)

 • Omniture

 • Pk_id

 • Pk_ses
   

Deze cookies dienen om het gebruik van onze website na te gaan met het oog op optimalisering:

 • ForeSee (e-mail: Privacy@ForeSee.com)
   

Deze cookie zorgt ervoor dat online enquêtes die u reeds heeft ingevuld of geweigerd, niet opnieuw worden getoond:

 • Psyma
   

Deze cookie bevat de URL waarlangs de gebruiker naar de mobiele website kwam. Deze cookie is nodig voor tracking:

 • Fitreferrer / Original referrer
   

Deze cookie dient om belangrijke informatie te verzamelen voor de verwerking van de FIT-software die voor de mobiele website wordt gebruikt (https://developer.sevenval.com/docs/)

 • fitdetection
   

7. Cookies en gelijkaardige technologie in- en uitschakelen

Het “Help”-menu in de menubalk van de internetbrowser op uw computer vertelt gebruikers:

 • hoe ze de aanvaarding van nieuwe cookies in de browser kunnen voorkomen;

 • hoe ze de browser zo kunnen instellen dat ze gewaarschuwd worden voor een nieuwe cookie;

 • hoe ze cookies volledig kunnen uitschakelen.

Als cookies uitgeschakeld zijn, zal een groot deel van de inhoud op banden.opeldealers.nl ook uitgeschakeld zijn. Om dit te voorkomen, is het aangeraden om cookies in te schakelen.

Meer informatie hierover vindt u in de vele online publicaties over cookies. Zie bijvoorbeeld: http://www.allaboutcookies.org

8. Interactie met Sociale Media

Facebook

Deze website maakt geen gebruik van de originele social plugins (’plugins’) van het sociale netwerk Facebook.com van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (‘Facebook’), maar een aangepaste versie hiervan.

De plugins voor deze website zijn aangepast zodat de data overdracht naar Facebook met persoonlijke gegevens alleen plaatsvindt wanneer de ‘Share’ knop wordt aangeklikt. Door op de ‘Share’ knop te klikken wordt de plugin geactiveerd waardoor uw browser een directe verbinding maakt met de Facebook servers. De inhoud van de plugin wordt direct door Facebook overgedragen naar uw browser, welke deze inhoud integreert in de website. Hierdoor heeft Opel geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Facebook via deze plugin verzameld. Daarom willen wij u graag op de hoogte brengen van de volgende informatie.

Door op de ‘Share’ knop te klikken ontvangt Facebook de informatie die u heeft aangevraagd op de desbetreffende pagina op onze website. Als u bent ingelogd op Facebook, kan Facebook deze gegevens koppelen aan uw account. Wanneer u interactie heeft met een plugin, door bijvoorbeeld de ‘Share’ knop te gebruiken wordt de bijbehorende informatie direct via uw browser naar Facebook verzonden, waar het vervolgens wordt opgeslagen. Zelfs als u geen Facebook account heeft is het mogelijk dat Facebook uw IP adres verkrijgt en opslaat.

Voor het doel en hoeveelheid van de verzamelde gegevens, net zoals de daaropvolgende verwerking en het gebruik hiervan door Facebook nadat u de ‘Share’ knop heeft aangeklikt, en uw gerelateerde rechten en privacy instellingen die u kunt aanpassing om uw privacy te beschermen kunt u op Facebook de data privacy verklaring raadplegen: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Google+

Deze website maakt geen gebruik van de originele plugins voor ‘google+1’ (Google Plus) aangeleverd en onderhouden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (‘Google’), maar een aangepaste versie hiervan.

De plugins voor deze website zijn aangepast zodat de gegevensoverdracht naar Google met persoonlijke gegevens alleen plaatsvindt wanneer de ‘+’ knop wordt aangeklikt.

Door op de ‘+’ knop te klikken wordt de plugin geactiveerd waardoor uw browser een directe verbinding maakt met de Google servers. De inhoud van de plugins wordt daarna verstuurd naar uw browser, welke deze inhoud laat zien op de website waar u op dat moment bent. Hierdoor wordt het bij Google bekend dat u onze website heeft bezocht.

Als in bent ingelogd met uw persoonlijke Google account met Google Plus of Google terwijl u onze website bezoekt, kan Google uw account koppelen aan uw bezoek. Wanneer u op de ‘+’ Knop klikt wordt deze data naar Google verstuurd en daar opgeslagen. Als u deze verzameling van uw gegevens wilt voorkomen zult u moeten uitloggen op uw Google Plus of Google account voordat u onze website bezoekt. Opel Dealers Nederland heeft geen invloed op de hoeveelheid en inhoud van de gegevens die Google verzameld met de ‘+’ knop. Voor Opel is het niet mogelijk om uit te sluiten dat uw IP adres wordt verzameld en opgeslagen.

Voor het doel, de hoeveelheid en het gebruik van de verzamelde gegevens door Google Inc. kunt u de data privacy verklaring raadplegen: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

Als u een Google Plus gebruiker bent of bent ingelogd met uw Google account, en u wilt niet dat Google uw gegevens over het bezoek aan onze website verzameld, opslaat en linkt aan uw account, zult u voor uw bezoek aan onze website moeten uitloggen met dit account.

Twitter
Onze website bevat functies van Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS. Als u Twitter en meer bepaald de “Re-Tweet”-functie gebruikt, zal Twitter uw Twitter-account koppelen aan de door u bezochte websites. Dit wordt dan gedeeld met andere Twitter-gebruikers, in het bijzonder uw volgers. Langs deze weg worden ook gegevens doorgestuurd naar Twitter. Als provider van onze website worden wij niet door Twitter geïnformeerd over de inhoud of het gebruik van de doorgestuurde gegevens. Meer informatie is te verkrijgen via de volgende link: http://twitter.com/privacy

Let wel: u kunt uw privacy instellingen in Twitter wijzigingen via uw accountinstellingen op http://twitter.com/account/settings. Bron: Flegl Rechtsanwälte GmbH

9. Wijzigingen van het Privacybeleid

Alle toekomstige wijzigingen van ons Privacybeleid zullen op deze website worden bekendgemaakt. Daarom dient u deze website regelmatig te controleren op dergelijke wijzigingen.

10. Contact met ons opnemen

Als u nog vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via:

Opel Dealers Nederland

Klantenservice

Algolweg 15A

3821 BG Amersfoort

E: banden@opeldealers.nl

T: 088 – 376 78 87

Betaalmethodes